Thư pháp: Lan thảo vụ đa hương mãn thất...
Phiên âm:
Lan thảo vụ đa hương mãn thất
Trúc lâm phong tĩnh nguyệt khuy thiềm
                                                        (Không rõ tác giả)

Dịch nghĩa
Nơi đám cỏ lan, sương xuống dày, mùi thơm của hoa tràn khắp cả phòng
Chốn rừng trúc, gió lặng yên, ánh trăng nghiêng rọi bên thềm.
(Huỳnh Chương Hưng)
Previous Post Next Post