Thơ: Vô đề

VÔ ĐỀ
Niềm hạnh phúc của ước mơ đang tới,
Cả tương lai một buổi sáng tươi hồng.
Sắc trời xanh và nắng toả mênh mông,
Hương trong nắng và hương trong gió.
                                       Huỳnh Chương Hưng
                                   Sài Gòn, 1989
Previous Post Next Post