Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Câu đối: Thụ tà quyền, tiêu chính nghĩa ...

Đăng lúc  17:41  |  Thư Mục  Câu Đối
樹邪權消正義執法無天總是牛頭馬面
枉明法逐讒言操權不類應同虎口蛇心


Thụ tà quyền, tiêu chính nghĩa, chấp pháp vô thiên, tổng thị ngưu đầu mã diện
Uổng minh pháp, trục sàm ngôn, thao quyền bất loại, ưng đồng hổ khẩu xà tâm

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                                        Quy Nhơn 15/5/2020

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top