Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Câu đối: Dân sinh trọng như sơn ...

Đăng lúc  18:39  |  Thư Mục  Câu Đối民生重如山順民心則盛
民情深似海從民意則昌

Dân sinh trọng như sơn, thuận dân tâm tắc thịnh
Dân tình thâm tự hải, tùng dân ý tắc xương

                         Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn 30/12/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top