Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Câu đối: Phú quốc an dân ...

Đăng lúc  23:11  |  Thư Mục  Câu Đối富國安民管仲鮑叔罕見矣
傾邦擾眾豎刁易牙多聞哉

Phú quốc an dân, Quản Trọng Bảo Thúc hãn kiến hĩ
Khuynh bang nhiễu chúng, Thụ Điêu Dịch Nha đa văn tai
                                 Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn 24/10/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top