Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Câu đối: Các thượng thuyết hoa ngôn ...

Đăng lúc  23:20  |  Thư Mục  Câu Đối
閣上說花言如雷如電如磬如鐘異目蒼生窮與難

樓中觀樂景有酒有煙有有月無心黔首苦加憂

Các thượng thuyết hoa ngôn, như lôi như điện, như khánh như chung, dị mục thương sinh cùng dữ nạn

Lâu trung quan lạc cảnh, hữu tửu hữu yên, hữu phong hữu nguyệt, vô tâm kiềm thủ khổ gia ưu
                                             Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 4/10/2012Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top