Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Câu đối: Tôn công thượng trí ...

Đăng lúc  22:31  |  Thư Mục  Câu Đối尊功尚智勤政親民百世流芳真聖主
納諫虛心棄讒遠佞千秋載德是明君

Tôn công thượng trí, cần chính thân dân, bách thế lưu phương chân thánh chúa
Nạp gián hư tâm, khí sàm viễn nịnh, thiên thu tái đức thị minh quân
                                               Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 28/8/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top