Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Câu đối: Khai diên chức giả...

Đăng lúc  23:12  |  Thư Mục  Câu Đối開筵職者兼味盤中富貴同來高調祝
閉戶勞人餘寒室裡辛酸集至落聲吟

Khai diên chức giả, kiêm vị bàn trung, phú quý đồng lai cao điệu chúc
Bế hộ lao nhân, dư hàn thất lí, tân toan tập chí lạc thanh ngâm.
                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 7/8/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top