Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Thơ: Ư cổ

Đăng lúc  17:01  |  Thư Mục  Sáng Tác


於古
日月當空暗又昏
滿朝朱紫說虛言
蒼生浩劫無他事
獨處高樓一飽溫
                        黃章興

Ư CỔ
Nhật nguyệt đương không ám hựu hôn
Mãn triều chu tử thuyết hư ngôn
Thương sinh hạo kiếp vô tha sự
Độc xử cao lâu nhất bão ôn
                                  Huỳnh Chương Hưng
                                   Quy Nhơn, 7/6/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top