Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tranh: Xuân sắc mãn viên quan bất trú

Đăng lúc  16:36  |  Thư Mục  Tranh VẽXuân sắc mãn viên quan bất trú
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
                                      Diệp Thiệu Ông: Du viên bất trị 

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top