Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tranh: Thốn tâm nguyên bất đại

Đăng lúc  16:42  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Thốn tâm nguyên bất đại
Dung đắc hứa đa hương
                              Trương Vũ: Vịnh lan hoa

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top