Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Câu đối: Mộc đạc ...

Đăng lúc  00:35  |  Thư Mục  Câu Đối木鐸宣揚依四書以成美俗
金鐘普勸就三藏而達淳風

Mộc đạc tuyên dương, y tứ thư dĩ thành mĩ tục
Kim chung phổ khuyến, tựu tam tạng nhi đạt thuần phong
                                            Huỳnh Chương Hưng 

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top