Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Câu đối: Vô pháp vô thiên, ...

Đăng lúc  15:38  |  Thư Mục  Câu Đối
無法無天封使笑談天地駭
不倫不類虎狼酒肉鬼神驚

Vô pháp vô thiên, phong sứ tiếu đàm thiên địa hãi
Bất luân bất loại, hổ lang tửu nhục quỷ thần kinh

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                                                Quy Nhơn 21/10/2017

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top