Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Sáng tác: Vô đề

Đăng lúc  22:22  |  Thư Mục  Sáng Tác無題
銅像巍巍在
瓦心碌碌存
連年肴饌海
封使坐公門
         黃章興

VÔ ĐỀ
Đồng tượng nguy nguy tại
Ngoã tâm lục lục tồn
Liên niên hào soạn hải
Phong sứ toạ công môn
                                            Huỳnh Chương Hưng
                                           Quy Nhơn 06/8/2015

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top