Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Câu đối: Yến oa hùng chưởng ...

Đăng lúc  18:31  |  Thư Mục  Câu Đối
燕窩熊掌弗躬弗親酖戀有餘之志
豹褎羔裘不稼不穡斂收無底之心

Yến oa hùng chưởng, phất cung phất thân, đam luyến hữu dư chi chí
Báo tụ cao cầu, bất giá bất sắc, liễm thu vô để chi tâm

                               Huỳnh Chương Hưng
                             Quy Nhơn 19/9/2014

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top