Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Ảnh: Phật đản 2014

Đăng lúc  23:19  |  Thư Mục  Album Ảnh


Tại chùa Giáo Hội tỉnh Bình Định (18g21 ngày 13/5/2014)


Tại chùa Giáo Hội tỉnh Bình Định (10g41 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Giáo Hội tỉnh Bình Định (10g37 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Long Khánh Quy Nhơn (10g32 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Hiển Nam Quy Nhơn (10g48 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Minh Tịnh Quy Nhơn (10g56 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Lộc Uyển Quy Nhơn (11g00 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Thiên Hưng, An Nhơn, Bình Định (16g03 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Tâm Ấn Quy Nhơn (15g27 ngày 13/5/2014)

PHẬT ĐẢN 2014
(Phật lịch 2558)

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 13/5/2014
Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top