Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Ảnh: Giáng sinh năm 2013

Đăng lúc  21:00  |  Thư Mục  Album Ảnh


Tại nhà thờ Hoà Ninh, Quy Nhơn
15g42 ngày 23/12/2013


Tại nhà thờ Quy Đức, Quy Nhơn 
14g59 ngày 23/12/2013


Tại nhà thờ Quy Hiệp, Quy Nhơn 
10g47 ngày 23/12/2013


Tại nhà thờ Đồng Tiến, Quy Nhơn  
16g ngày 23/12/2013


Tại nhà thờ Núi - Ghềnh Ráng, Quy Nhơn
15g25 ngày 23/12/2013


Tại nhà thờ Chính Toà Quy Nhơn
10g24 ngày 24/12/2013

GIÁNG SINH NĂM 2013

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 24/12/2013Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top