Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Câu đối: Phong sứ toạ nha ...

Đăng lúc  22:43  |  Thư Mục  Câu Đối


封使坐衙今若有
黔黎食草古猶存

Phong sứ toạ nha kim nhược hữu
Kiềm lê thực thảo cổ do tồn

                               Huỳnh Chương Hưng
                             Quy Nhơn 09/6/2013

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top