Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Tranh: Đào lí vô ngôn hựu hà tại ...

Đăng lúc  00:22  |  Thư Mục  Tranh Vẽ


Đào lí vô ngôn hựu hà tại
Hướng phong thiên tiếu diễm dương nhân
(Đỗ Mục: Tử vi hoa)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top