Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Lạc tuyết phi phương thụ ...

Đăng lúc  00:49  |  Thư Mục  Thư Pháp


Lạc tuyết phi phương thụ
U hồng vũ đạm hà
(Thanh: Hoàng Bá Quyền)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top