Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thư Pháp: Thí tỉ quần phương chân hạo khiết ...

Đăng lúc  01:13  |  Thư Mục  Thư Pháp


Thí tỉ quần phương chân hạo khiết
Băng tâm nhất phiến hiểu phong khai
(Thanh: Khang Hi - Ngọc lan)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top