Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Câu đối: Thực nhật vạn tiền ...

Đăng lúc  00:53  |  Thư Mục  Câu Đối


食日萬錢錢何處出
從年百賦賦自由來

Thực nhật vạn tiền, tiền hà xứ xuất
Tùng niên bách phú, phú tự do lai
                                         Huỳnh Chương Hưng
                                         Quy Nhơn 18/7/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top