Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Thơ: Tự giới

Đăng lúc  21:19  |  Thư Mục  Sáng Tác自戒
君子言之恥過之
行藏執事不相違
仰天俯地無慚愧
於學多聞與闕疑
                         黃章興

TỰ GIỚI
Quân tử ngôn chi sỉ quá chi
Hành tàng chấp sự bất tương vi
Ngưỡng thiên phủ địa vô tàm quý
Ư học đa văn dữ khuyết nghi
                                Huỳnh Chương Hưng
                                 Quy Nhơn, 29/6/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top