Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Câu đối: Tú thuỷ cẩm sơn ...

Đăng lúc  22:19  |  Thư Mục  Câu Đối繡水錦山到處新松難得
殃民禍國一方惡竹易尋
Tú thuỷ cẩm sơn, đáo xứ tân tùng nan đắc
Ương dân hoạ quốc, nhất phương ác trúc dị tầm
                          Huỳnh Chương Hưng
                          Quy Nhơn 23/6/2012

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top