Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tranh: Nhân nhàn quế hoa lạc

Đăng lúc  16:13  |  Thư Mục  Tranh VẽPhiên âm
Điểu minh giản
Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh tại giản trung
                                  Vương Duy

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top