Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tranh: Minh nhật hựu phùng xuân

Đăng lúc  16:19  |  Thư Mục  Tranh VẽMinh nhật hựu phùng xuân
Đới Thúc Luân: Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top