Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Thư pháp: Đình xa toạ ái phong lâm vãn

Đăng lúc  16:53  |  Thư Mục  Thư Pháp


Phiên âm
Đình xa toạ ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
(Đường - Đỗ Mục: Sơn hành)

Dịch nghĩa
Dừng xe ngồi ngắm rừng phong lúc chiều tà
Lá phong mùa thu đỏ hơn hoa tháng hai
(Huỳnh Chương Hưng)

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top