Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Câu đối: Hữu hạnh ...

Đăng lúc  23:42  |  Thư Mục  Câu Đối


有幸青山岳飛千秋勇將
無辜白鐵秦檜萬代奸臣

Hữu hạnh thanh sơn, Nhạc Phi thiên thu dũng tướng
Vô cô bạch thiết, Tần Cối vạn đại gian thần 
                                           Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top