Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Câu đối:Chúc lạn ...

Đăng lúc  00:50  |  Thư Mục  Câu Đối


粥爛粗憂世豈應忘杜甫
尊金盞玉效顰妄自作東施

Chúc lạn trà thô, ưu thế khởi ưng vong Đỗ Phủ
Tôn kim trản ngọc, hiệu tần vọng tự tác Đông Thi
                                        Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top