Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Câu đối: Trắc hỗ ...

Đăng lúc  19:37  |  Thư Mục  Câu Đối


陟岵望瞻親常在
訓庭銘刻子難忘

Trắc hỗ vọng chiêm thân thường tại
Huấn đình minh khắc tử nan vong
                                 Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top