Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Thư pháp: Thanh cầm thược mính hoà tâm tẩy

Đăng lúc  17:33  |  Thư Mục  Thư Pháp


Phiên âm
Thanh cầm thược mính hoà tâm tẩy,
Vận trúc xao thi nhập mộng khan.
                                            Trần Quỳnh Tiên
Phiên âm:

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top