Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Thư pháp: Nam hương tử

Đăng lúc  17:38  |  Thư Mục  Thư Pháp


Phiên âm
Nam hương tử
Nộn thảo như yên,
Thạch lựu hoa phát hải nam thiên,
Nhật mộ giang đình xuân ảnh lục.
Uyên ương dục,
Thuỷ viễn sơn trường khan bất túc
                                                Âu Dương Quýnh

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top