Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Thư pháp: Bạc nguyệt mê hương vụ...

Đăng lúc  19:02  |  Thư Mục  Thư Pháp

Phiên âm:
Bạc nguyệt mê hương vụ
Lưu phong vũ diễm hoa

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top