Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Câu đối: Ưu quốc ...

Đăng lúc  21:43  |  Thư Mục  Câu Đối憂國憂民名不死
為親為戚義猶存

Ưu quốc ưu dân danh bất tử
Vị thân vị thích nghĩa do tồn
                                       Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top