Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Độc thiện...

Đăng lúc  22:34  |  Thư Mục  Câu Đối獨善不如眾善上下同心
樹人猶有進人詩書以禮

Độc thiện bất như chúng thiện, thượng hạ đồng tâm
Thụ nhân do hữu tiến nhân, thi thư dĩ lễ
                                                 Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top