Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Lỗ Vũ...

Đăng lúc  21:44  |  Thư Mục  Câu Đối魯武昌鄒洙水紋瀾仍衣碧
關閩濂洛杏壇草樹盡生香

Lỗ Vũ Xương Trâu, Thù thuỷ văn lan nhưng ý bích
Quan Mân Liêm Lạc, hạnh đàn thảo thụ tận sinh hương
                                                Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top