Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Câu đối: Kiều thụ ...

Đăng lúc  21:55  |  Thư Mục  Câu Đối喬樹百年亡若在
乾元萬代死如生

Kiều thụ bách niên vong nhược tại
Càn nguyên vạn đại tử như sinh
                                               Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top