Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Câu đối: Khải hậu...

Đăng lúc  21:53  |  Thư Mục  Câu Đối啟後以詩書著火傳新光萬代
承先於功業弘基繼往裕千年

Khải hậu dĩ thi thư, trứ hoả truyền tân quang vạn đại
Thừa tiên ư công nghiệp, hoằng cơ kế vãng dụ thiên niên
                                               Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top