Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Câu đối: Bác văn...

Đăng lúc  21:37  |  Thư Mục  Câu Đối博文約禮居身儉
敏事慎言處世寬 

Bác văn ước lễ cư thân kiệm
Mẫn sự thận ngôn xử thế khoan
                                             Huỳnh Chương Hưng

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top