Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Thơ: Đăng cổ tháp

Đăng lúc  16:42  |  Thư Mục  Sáng Tác


登古塔
兀立誇名塔
批雲半碧天
面山朝不斷
近寺臥無喧
慷慨風霜在
從容日月懸
何人過此處
豈不念當年
(歸仁, 1991 7 27)


ĐĂNG CỔ THÁP
Ngột lập khoa danh tháp
Phê vân bán bích thiên
Diện sơn triều bất đoạn
Cận tự ngoạ vô huyên
Khảng khái phong sương tại
Thung dung nhật nguyệt huyền
Hà nhân qua thử xứ
Khởi bất niệm đương niên
                                        Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn, 27/7/1991

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top